Taşımacılıkta “Yeşil Lojistik Belgesi”nin yeni dönemi ocakta başlıyor

Lojistik sektöründe ek destekler ve muafiyet gibi avantajlar sağlayarak çevreciliği amaçlayan “Yeşil Lojistik Belgesi” için başvurular 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yapılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Mayıs 2022’de uygulanmaya başlattığı “Kombine Taşımacılık Yönetmeliği” ile bu alanın yanı sıra yeşil lojistik konularındaki usuller de belirlendi. Yönetmelik, kombine yük taşımacılığını, yeşil lojistik faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilere verilecek destek ve imtiyazları kapsıyor. Söz konusu yönetmelik kapsamında verilen “Yeşil Lojistik Belgesi” için başvurular ocakta alınıyor. Belge, yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşviki amacıyla veriliyor. Belge için yeni dönem 1 Ocak 2024’te başlayacak olup, söz konusu belgeyi alacak şirketlerin, 1-31 Ocak döneminde talep edilen belgelerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvuruda bulunması gerekiyor.

Yeşil Lojistik Belgesi almanın şartları ise birçok yoldan geçiyor

Belgeyi almak isteyen şirketlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu kapsamda, işletmelerin yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösterir belge sunması ve sertifikaya sahip olması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra şirketlerin “düşük küresel ısınma potansiyeli” değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri de kullanması gerekiyor. Ayrıca, işletmenin yıllık asgari yüzde 5 yeşil paketleme faaliyeti yürütmesi, Orman Genel Müdürlüğüne Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 fidan bağışı yapması, sıfır atık yönetim sistemine sahip olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Başvurular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yapılacak

Yeşil Lojistik Belgesi, süresiz olarak düzenleniyor. Belge başvuruları sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının KEP adresi üzerinden kabul ediliyor. Müracaat sonucunda Yeşil Lojistik Belgesi, Genel Müdürlükçe belirlenen formatta elektronik belge olarak düzenlenip, belgeyi alan işletmeler ilan ediliyor. Yeşil Lojistik Belgesi alan işletmelerin belge veriliş tarihini takip eden her yılın ilk ayında, ilgili kriterleri sağlamaya devam ettiğini destekleyen bilgi ve belgeleri, işletmenin gerçekleştirdiği yeşil lojistik faaliyetlerine göre hazırlanan raporu Genel Müdürlüğe sunması gerekiyor.

Sahte bilgi tespit edildiğinde belge iptal ediliyor

Yeşil Lojistik Belgesi, belirli durumlarda da iptal edilebiliyor. Bunlar, Bakanlığa yapılan Yeşil Lojistik Belgesi alma ve yenileme müracaatında beyan edilen bilgilerin ve verilen belgelerden herhangi birinin sahte olduğunu tespit edilmesi durumunda belge iptal ediliyor. Sahte belge teslim edildiğinin tespitiyle Yeşil Lojistik Belgesi’nin iptali durumunda, işletmenin faydalanmış olduğu tüm indirimler yasal faiziyle birlikte geri alınıyor. Yeşil Lojistik Belgesi, şirketlere birtakım avantajlar da getiriyor. Bakanlık, Yeşil Lojistik Belgesi sahibi işletmelere, belgenin geçerli olduğu süre boyunca, ilk kez başvurulan taşıma yetki belgesinde yüzde 50, işletmenin taşımacı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 taşıt için, taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen + 14 =

scroll to top