Platformder, AB-Türkiye Yeşil Koridorlar stk ağı üyesi oldu

PLATFORMDER, Türkiye’deki STK’lar ile Avrupalı meslektaşları arasında AB müktesebatı ve karayolu taşımacılığı sektörü politikaları kapsamındaki alanlarda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun vadeli sürdürülebilir iş birliği kurmak adına, karayolu taşımacılığı sektörünün paydaşı olan 50 STK’dan biri oldu.

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği), ABKAD (AB ve Küresel Araştırmalar Derneği), Polonya Uluslararası Karayolu Taşımacıları Derneği ZMPD ve Brüksel merkezli Avrupa Komşuluk Konseyi ENC iş birliğinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD-VI) kapsamında yer alan “ Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İş birliği: Beklentiler ve Olasılıklar” başlıklı bir projeyi Nisan 2021 tarihinde hayata geçirmeye başladı. Bahsi geçen kuruluşlarca yürütülen projenin genel amacı, Türkiye ve AB / AB üye ülkeleri arasındaki karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirmek. “EU-Turkey Green Corridors CSO Network (AB-Türkiye Yeşil Koridorlar STK Ağı)”, ülkemizdeki STK’ların değerli katılımıyla güçlenecek ve Türkiye lojistik sektörünün AB’ye uyumu sürecinde en çok ihtiyaç duyulan STK iletişim ve etkileşimlerine aracılık yapabilecek etkin bir platform sunacak.

Detaylı Bilgi İçin: https://www.eutransportdialogue.org/tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + 11 =

scroll to top