İŞ VE İSTİF MAKİNELERİNDE KULLANILAN MOTORLAR İÇİN ÖTELEME GELDİ

İŞ VE İSTİF MAKİNELERİNDE KULLANILAN MOTORLAR İÇİN ÖTELEME GELDİ

Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorlar için gaz ve partikül halindeki kirletici emisyon sınırları ve tip onayı ile ilgili gereklilikler hakkında yönetmelik (2016/1628/AB), Resmî Gazetenin 11.09.2020 tarihli ve 31241 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu yönetmelik ile; karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyonların sınırlandırılması, bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili olarak monte edilmekte olduğu veya monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gerekliliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

11 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelikte yeniden bir değişiklik olmuştur. (2016/1628/AB) yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler 28 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlamıştır. Yapılan değişiklik aşağıdaki karşılaştırma tablosunda gösterilmiştir.

GEÇİCİ MADDE NO:1 ESKİ HALİ (10 EYLÜL 2020) YENİ HALİ (28 HAZİRAN 2022)
4.Fıkra 1/9/2020 tarihinde 97/68/AT Yönetmeliği kapsamına girmeyen motorların piyasaya arz edilmesine, Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar, yürürlükteki mevzuata dayanılarak devam edilebilir. 97/68/AT Yönetmeliği kapsamına girmeyen motorların piyasaya arzına, Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar yürürlükteki mevzuata dayanılarak devam edilebilir. Bununla beraber, Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen bu motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 31/3/2023 tarihine kadar izin verilir.
5.Fıkra Üçüncü fıkrada belirtilen tip onaylı motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 1/1/2023 tarihine kadar izin verilir. Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen üçüncü fıkra kapsamındaki tip onaylı motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 31/3/2023 tarihine kadar izin verilir.

 

Yapılan bu değişiklik yürürlüğe girmiştir ve hükümleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Abdullah TUNCER

Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × one =

scroll to top