IPAF TARAFINDAN 2022 YILI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM KAZA RAPORU YAYIMLANDI

Abdullah TUNCER - PLATFORMDER

Kısa adı IPAF olan International Powered Access Federation tarafından istatistik çalışması yapılan 2022 yılı kaza raporu yayımlandı.  Rapor oluşturulurken personel yükseltici platform içeren tüm kazalar sistematik olarak toplanmaktadır. Ölümlü, yaralanmalı ve ilk yardıma ihtiyaç duyulan olayların hepsi bu rapor için veri olarak tutulmaktadır. Ayrıca, makinelerde veya yapılarda yaralanma veya hasarla sonuçlanmayan, ancak yine de makine kullanıcıları veya etraftaki kişiler için potansiyel olarak tehlikeli bir durumu temsil eden ramak kala olaylarını da bu rapor kapsamaktadır.

Her geçen yıl kaza raporunda artış olmasına karşın, ölümlü kaza sayısında azalma olması, firmaların kazaların önüne geçebilmek için yaptıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini gösteren cesaret verici bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

2020 yılındaki raporu incelediğimizde, 126 ölümlü kaza olduğu görülmüştü. 2021 yılında ise, 28 ülkeden 603 rapor sunulmuş ve bu raporlarda 628 kişinin kazalara karıştığı ve bu kazalarda 109 kişinin öldüğü raporlandı.

2021 yılındaki raporlamada %60,8 lik oran ile İngiltere ilk sırada yer alırken, ABD %18,7 ve Kore %4,9 luk oranlar ile sırayla yerlerini aldılar. Bir önceki yıla göre artışın çok fazla olduğunu yayımlanan raporda görmekteyiz.

Sektör bazında en çok kazaların olduğu alanlara bakıldığında %43 ile kiralama sektörü ilk sırada yer alırken ikinci sırada %29 ile inşaat sektörü yer aldı. Tesis yönetimi %9,8 lik oran ile tüm raporların onda birinden biraz daha azını oluşturduğu bu yeni raporda gözlemlendi.

Makine kategorisine göre raporları incelediğimizde, mobil bom tipi platformların (3b) olaylarda en yaygın ekipman türü olduğunu ve raporların % 29’unu oluşturduğunu görmekteyiz. Raporların dörtte birinden biraz daha azında (% 23.7) mobil dikey tip platformları (3a) ve bunu % 21.5’te statik bom tipi platformları (1b) sırayla görmekteyiz.

Son üç yıllık verilere bakıldığında 32 ülkeden 1351 kaza raporlanmış ve bu kazalara 1438 kişi dahil olmuş ve 303 ölümle sonuçlanan kaza olduğu raporlanmıştır. Bu raporların % 60’ını İngiltere, % 22,4’ünü ABD oluştururken, diğer ülkeler ise yalnızca tek haneli yüzdeler ile raporda yer almışlardır. Son kullanıcı açısından kaza raporları incelendiğinde, tüm raporların %38’ini inşaat ve  %37’sini ise “kiralama faaliyeti” olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak yayımlanan bu rapor personel yükseltici platform sektörünün tüm paydaşları için önemli veriler barındırmaktadır. Bu veriler ışığında tüm paydaşlar üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirme çaba ve gayretini göstermeye çalışıyorlar.

Bu türden raporlamaların ülkemizde de olması en büyük talebimizdir. Kazaların ana nedenleriyle başa çıkmak ve insanları güvende tutmak için daha fazlasını yapabiliriz. Bunun için seviye farkının olduğu ve yüksekte çalışma gerektiren tüm işlerde güvenlik odağı yeniden kalibre edilmelidir.

Kaynak: www.ipafaccidentreporting.org

Abdullah TUNCER / Platformder Genel Sekreter Yardımcısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 5 =

scroll to top