“Sidea” firmalara değer katmak için yola çıktı

18 Haziran 2018 Pazartesi - 16:00
Kategori: Haber

PAYLAŞ

“Sidea” firmalara değer katmak için yola çıktı
“Sidea” firmalara değer katmak için yola çıktı

Kendi firmanızı ne kadar iyi tanıyorsunuz? Sektörün neresindesiniz ve nereye ulaşmak istiyorsunuz? Sunduğunuz hizmet rekabet ettiğiniz pazarda hangi seviyede? Firmanızı yeterince tanıyor ve tanıtabiliyor musunuz? Çalışanlarınız ne kadar mutlu? Merak edilen bütün bu soruları Sidea Kurumsal Danışmanlık'ın Kurucusu Sibel Aygül'e yönelttik

Personel yükseltici platform sektörü Türkiye'de gün geçtikçe büyüyor ve sektörde yeni firmalar boy göstermeye başlıyor. Bu noktada, güçlü bir marka olarak sektör içerisinde yer almak isteyen firmaların, ana aktivitelerinin dışında kurum kültürlerine uyumlu olarak kurumsal kimlik oluşturması ve marka yönetimi konusunda güçlü adımlar atması gerekiyor. Fakat yoğun iş temposunda pazar payının korunabilmesi, marka imajının kazanılması ve kalıcılaştırılabilmesi için marka yönetimine verilmesi gereken önemi ihmal eden firmalar, bu konuda geride kalıyorlar. Uzun zamandır iş makinesi sektöründe yer alan ve geçen yıllar içerisinde personel yükseltici platform sektöründe uzmanlaşan Sibel Aygül de bu eksikliği fark ederek, kariyerine farklı bir yön verdi ve “Kurumsal Yönetim Danışmanlığı” yapmak üzere SIDEA Kurumsal Danışmanlık firmasını kurdu. Türkiye'de personel yükseltici platform sektöründe kurumsal yönetim danışmanlığı yapan ilk danışman firma özelliğini taşıyan SİDEA, personel yükseltici platform sektörüne adım atmak isteyen ya da halihazırda sektörün içinde bulunan firmalara konusunda uzman ekibi ve çözüm ortakları ile eğitim, iletişim ve marka yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sunuyor.

Sibel Aygül - Sidea Kurumsal Danışmanlık Kurucusu

İhtiyaçlar iyi bilinmeli

Uzun yıllardır sektörün içerisinde yer aldığını ve personel yükseltici platform sektöründe uzmanlaştığını ifade eden SİDEA Kurumsal Danışmanlık Kurucusu Sibel Aygül, danışmanlık hizmeti fikrinin nasıl oluştuğunu şu şekilde açıkladı: “Satış ve kiralama projelerinin yönetimi ile birlikte özellikle yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri konusundaki tecrübem, zaman içerisinde bana daha farklı bir bakış açısı kazandırdı. Pazara hem sektörün içinden hem de dışarıdan objektif gözle bakan bir pazarlama uzmanı olarak, üzerinde önemle durulması gereken bir noktayı gördüm ve uzunca bir süre bu bakış açısıyla sektörü analiz etmeye çalıştım. Personel yükseltici sektöründeki firmalar, çok kıymetli ve içinde ticaretin yanı sıra sosyal sorumluluk öğesini de barındıran bir faaliyet gösteriyorlar. Sektör, ülkemizdeki gelişime tam olarak uyum sağlayarak, gün geçtikçe büyüyor ve yeni firmalar faaliyete başlıyor. Firmalar, büyüyen sektör içinde pazar paylarını arttırabilmek için maddi kaynaklarının ve istihdam güçlerinin neredeyse tamamını satış ve kiralama aktivitelerine aktarıyor. İşte bu ana faaliyetlerin verdiği günlük yoğunluk içinde pazar payının korunabilmesi ve marka imajının kazanılması ve kalıcılaştırılabilmesi için marka yönetimine verilmesi gereken önem ihmal ediliyor. Hatta bazı firmalar, bu konuda eksikliklerinin olduğunun farkındalar ama bir bütün olarak marka imajını ve kurumsal kimliklerini nasıl oluşturacaklarını bilmiyorlar. İşte biz de tam olarak buradaki boşluğu gördük ve bu doğrultuda hareket ettik.”

Eğitimlerin önemi

SİDEA Kurumsal Danışmanlık olarak firmalara sunacakları hizmetlere değinen Aygül, konuşmasına şöyle devam etti: “Hizmetlerimizi, kurumsallaşma anlamında atılması gereken adımlar olarak nitelendirebiliriz. Biz firmaların üretim tekniği ve hizmet içeriği üzerinde değil bunları dışarıya sunuş şekilleri üzerinde çalışıyoruz. Burada, firma çalışanlarının aidiyet hissetmesi ve işlerine nasıl motive olacağı noktaları, üzerinde durulması gereken en önemli konuların başında yer alıyor. Bu anlamda personel eğitimleriyle ilgili çalışmalarımız var. İlk çalışmalarımıza operatör eğitimlerimizle başladık. Bir genelleme yaparsak, sektördeki operatörlerin ve teknik servis yetkililerinin, verdikleri hizmetin yeterli önemi görmediğini ve tam olarak takdir edilmediklerini düşündüklerini söyleyebiliriz. Öte yandan firma yöneticileri ise çalışanlarının sık sık firma değiştirmelerinden tereddüt ettiklerini belirtiyorlar. Baktığınızda her iki taraf da tedirgin. Bu anlamda iki tarafın da birbirini daha iyi anlayabilmesi için, bir taraftan operatörlerle ve teknik yetkililerle iletişim konusunda özel çalışmalar yaparken diğer taraftan da sürecin kilit noktasında bulunan firma yöneticilerini aydınlatmaya çalışıyoruz.”

Analizler yapıldı

Bir firma için kurumsal kimliğin önemli olduğuna ve bu kimliğin oluşması için de gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine değinen Aygül, sektörde yaptıkları analiz sonrasındaki değerlendirmelerini şöyle aktardı: “Sektörde yer alan bir çok firmayı gözlemledik. Bu firmaların logolarını, web sitelerini ve varsa sosyal medya sayfalarını inceledik. Yapılan çalışma neticesinde firmaların birçoğunda logo kullanımının bile doğru olmadığını gördük. Web sitelerini incelediğimizde ise yazı karakterleri, imla kuralları kullanımı vb. gibi unsurlara yeteri kadar önem verilmediğiyle karşılaştık. Ayrıca bu işlerin uzmanlar tarafından yapılmadığını da tespit ettik. Bakıldığında firmada çalışan ve uzmanlık alanı bu olmayan bir personelden, bu işleri yürütmesinin beklendiğini gördük. Örneğin genel müdür asistanından veya satış ekibindeki bir çalışandan web sitesini dizayn etmesi veya tanıtıcı dokümanları hazırlaması bekleniyor. Sonrasında ise doğal olarak sorunlarla ve dolayısıyla da yanlış anlatımların neden olduğu imaj kayıplarıyla karşılaşılıyor. Halbuki bu tür çalışmaların asıl amacı, firmanın, mevcut yapısını ve potansiyelini karşı tarafa kurumsal bir dille ifade etmesidir. Hepimizin bildiği gibi günümüzde dijitalleşme önemli bir kavram haline geldi ve firmalar bilinirliklerini artırmak için sosyal medyayı daha aktif olarak kullanmaya başladılar. Fakat sosyal medya kullanımında da çok doğru olmayan adımlar atıldığını, firma sayfalarının verimli kullanılmadığını ve firma imajlarına ters paylaşımlar yapıldığını gördük.”

Reklam yönetimi iyi yapılmalı

Sektörde çok sık rastlanılan problemleri de ele alan Sibel Aygül, firmaların öncelikle kendi güçlerinin farkına varması gerektiğini söyledi. Aygül, “Firmalar, bazı önemli konuları ihmal ediyorlar. Biz de bunları göstermeye ve çözüm yolları sunmaya çalışıyoruz. Örneğin; çok lezzetli bir yemek yapıyorsunuz ama bunu başarılı bir şekilde sunamıyorsunuz veya yemeğiniz de sunumunuz da çok güzel ama personeliniz mutsuz, yüzü gülmüyor. Bu da doğal olarak müşterinize yansıyor ve daha ilk aşamada müşteri memnuniyeti azalmaya başlıyor. İşte bu noktada hemen müdahale etmek ve bir an önce bu sorunun önüne geçmek gerekiyor. Bizim esas işimiz mutfak kapısından çıktıktan sonraki süreçte başlıyor. Müşteriyle temasa geçildikten sonraki aşamada, yetkili personelin, çalıştığı firmayı temsil ettiği düşüncesiyle hem doğru davranış biçimini benimsemesi hem de çalışırken mutlu olması gerekiyor. Bu noktada atılması gereken adımları elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Diğer bir konu da dışarıdaki müşteriyi o restorana nasıl getirebileceğimiz. Verilen hizmeti ya da sunulan ürünü yaratıcı reklam fikirleri ve farklı tanıtım aktiviteleri ile doğru anlatabilmek, ilgiyi çekebilmek çok önemli. Farklılıkları ön plana çıkartarak atılacak bu ilk adım, müşterinin yüzünü sizin tarafınıza çevirmesini sağlıyor. Biz danışmanlığını yaptığımız firmaların bunu sağlayabilmeleri için çalışıyoruz. Sektörde sadece bölgesel değil tüm Türkiye'de hareket etmek isteyen firmalar bulunuyor. Fakat bu firmalar, bölgelerinin dışına nasıl çıkacakları konusunda adım atmakta ve kendilerini anlatmakta biraz zorlanıyorlar. İşte bu noktada da dijital dünya ve sosyal medya devreye giriyor. Başarılı bir sosyal medya ve reklam yönetimi yapılarak çok daha geniş kitlelere ulaşılabileceği kesin” şeklinde konuştu.

Nereye ulaşmak istiyorsunuz?

Sektördeki firmaların yaşadığı bu sorunları ortadan kaldırmak için SİDEA olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinde yer alan firmalara hizmet vereceklerini kaydeden Sibel Aygül, “Firmalar, SİDEA ile kendilerinin farkına varacaklar” dedi ve şunları ekledi. “Firma yetkilileri öncelikle şu soruları kendilerine sormalılar. Ürünümüzün veya hizmetimizin kalitesi rekabet ettiğimiz pazarda hangi seviyede? Ürünümüzü ya da hizmetimizi hedef kitlemize sunarken ne kadar başarılıyız? Çalışanlarımız ne kadar mutlu? Bu soruların ardından kendi konumları hakkında bilgi sahibi oluyorlar ve mevcut durumlarıyla ilgili farkındalık başlamış oluyor. Bunun ardından ise onlara hangi noktaya ulaşmak istediklerini, hedeflerini soruyoruz ve bu noktaya ulaşmaları için en iyi yolu onlarla birlikte tespit ediyoruz. Bu yolda onlarla birlikte yürüyor ve yürürken de tespit ettiğimiz eksiklikleri ve çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Firmalarla yürümeyi hedeflediğimiz bu yol ne çok kısa ne de pürüzsüz. Firmaların bugüne kadar kemikleşen bir çalışma sistemi ve alışkanları var. Biz SIDEA olarak, değişmesi en zor olan şeyin alışkanlıklar olduğunun bilincindeyiz. İşte tam da bu noktada firma yöneticilerinden başlayarak tüm ekibin değişime olan inancı ve sabrı çok önemli. Ancak bir ekip ruhuyla yola çıkılır ve değişime açık olunursa gelişim sağlanabilir. Son olarak hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Sibel Aygül, “SİDEA olarak; kurumsallaşmak, markasına değer katmak ve iş makinesi sektöründeki bilinirliğini arttırmak adına sağlam adımlar atmak isteyen tüm firmaların yanında yer almak istiyoruz” dedi.

 

Yorumlar

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap

İLGİLİ HABERLER